1
2

Kurstillfällen

Det finns inga planerade kurstillfällen under vår eller sommar 2018.

Innehåll

Kursen är främst riktad till dig som inte programmerat tidigare och känner att du behöver få en grundlig genomgång av koncept inom programmering inför dina framtida studier. I kursen använder vi oss av programmeringsspråket Python version 3 samt Unix- och/eller DOS-kommandon.

Du behöver tillgång till en egen dator med nätuppkoppling, en webbläsare och möjlighet att installera Python som du gratis kan ladda ned från www.python.org.

Genomförande

Kursen examineras med automaträttade prov som görs hemifrån. Du som läser kursen kan alltid kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp.

Kursen är uppdelad i fyra avsnitt; programmeringsintro, styrstrukturer, listor och anrop samt filhantering.

Programmeringsintro

Här presenteras de mest grundläggande koncepten du behöver förstå för att kunna sätta dig in i vad programmering är; vad är en dator, vad är ett program, vad är ett programspråk samt begreppet variabel.

Styrstrukturer

Med hjälp av styrsturkturer kan du få din kod att göra olika saker i olika situationer eller att upprepa någonting tills ett specifikt kriterium är nått. Exempel på styrstrukturer är: if-satser, while-slingor och for-slingor.

Listor och anrop

Här presenteras vad en lista är och hur den används i programmeringssammanhang samt hur program kan delas upp i moduler för att koden ska bli så tydlig och lättförståelig som möjligt.

Filhantering

Här lär du dig vilka olika typer av filer som finns på en dator samt hur du, genom att skriva kod till operativsystemet, kan hantera dessa.

Lärandemål

  • Övergripande mål inom datorhandhavande

en systematisk genomgång av begreppen filer, kataloger, genvägar (länkar), hantering av filer och kataloger.

  • Övergripande mål inom programmering

variabel, datatyp, styrstrukturer, funktioner och listor.

  • Efter godkänd kurs ska du kunna
    • grundläggande kunskaper om datorhandhavande, och programmering

för att studenterna ska

  • få en gemensam och god grund i datoranvändning och programmering inför civilingenjörsutbildning/högskoleingenjörsutbildning på högskolan.