1
2
3

kthKungliga Tekniska högskolan ger kursen DD101N –
Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande (3 hp)

Vill du läsa mer om innehållet i denna kurs?

 

Kursen planeras ej ges under 2018.