1
2

Under vår och sommar 2018 finns kursen ej inplanerad vid något lärosäte

Stockholms universitet har kommunicerat att de inte ämnar ge denna kurs fler gånger.

Innehåll

Kursen är främst riktad till dig som har god datorvana och exempelvis kan använda ordbehandlare och installera program på din egen dator utan problem. Du får i kursen lära dig grunderna för strukturell och objektorienterad programmering och kan efter kursen självständigt skapa egna mindre program som t.ex. bearbetar textfiler. Vi lär ut koncepten i programmering och använder programmeringsspråket Python för detta.

Python är ett språk som är lätt att ta till sig jämfört med andra programmeringsspråk och passar därför bra som förstaspråk att lära sig. Vill du efter kursen gå vidare till andra språk som C#, Java eller C har du goda grunder att stå på.

Du behöver tillgång till en egen dator med nätuppkoppling, en webbläsare och möjlighet att installera Python som du gratis kan ladda ned från www.python.org.

Genomförande

Kursen examineras genom automaträttande prov, inlämningsuppgifter som görs hemifrån samt en slutredovisning som kan göras över Skype.

Du som läser kursen kan alltid kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp. Kursen är uppdelad i sex avsnitt; programmeringsintro, styrstrukturer, listor och anrop, funktioner, filer samt klasser.

 

Programmerings-intro

Här presenteras de mest grundläggande koncepten du behöver förstå för att kunna sätta dig in i vad programmering är; vad är en dator, vad är ett program, vad är ett programspråk samt begreppet variabel.

Styrstrukturer

Med hjälp av styrsturkturer kan du få din kod att göra olika saker i olika situationer eller att upprepa någonting tills ett specifikt kriterium är nått. Exempel på styrstrukturer är: if-satser, while-slingor och for-slingor.

Listor och anrop

Här presenteras vad en lista är och hur den används i programmeringssammanhang samt hur program kan delas upp i moduler för att koden ska bli så tydlig och lättförståelig som möjligt.

Funktioner

Här lär du dig dela upp ett program i funktioner, där varje funktion har en egen specifik uppgift.

Filer

Här lär du dig hur information läses in från filer samt hur du kan skriva information till filer.

Klasser

Här presenteras grunderna i objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering är ett sätt att kombinera data och funktioner för att bilda objekt.

Lärandemål

 • Övergripande mål

självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk.

 • Efter godkänd kurs ska du kunna
 • följa reglerna i programspråkets syntax,
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet),
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel,
 • modifiera givna program,
 • överföra data mellan fil och program,
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor),
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa,
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet,
 • utveckla enkla grafiska användargränssnitt,(bara om man vill ha A och det är ingenting som tas upp I kursen utan man får läsa sig till det själv)
 • granska andras programför att ha möjlighet att
 • använda programmering för att lösa problem,
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
 • diskutera programutveckling med experter,
 • bedöma kommersiella program.