1
2
3

su
Stockholms universitet ger kursen DA2003
Programmeringsteknik, 6 hp

Kursen planeras inte ges under 2018.

Behörighet/förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs den särskilda behörigheten Matematik D eller Matematik 4.