Högskolorna och universiteten bakom sommarprogrammering

Vi som ger sommarprogrammering

kth
su
Programmering är roligt, kreativt och leder till välbetalda jobb inom ett brett spann av områden. Goda programmeringskunskaper är en högst eftertraktad kvalifikation på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt, vilket ger duktiga studenter ett stort urval av intressanta karriär möjligheter.

Sommarprogrammering erbjuder två olika kurser i programmering. En kortare grundläggande introduktionskurs, Introduktionskurs i programmering (3hp) och en mer omfattande kurs för dig som redan har datorvana, Programmeringsteknik (6hp). Båda kurserna är nätbaserad, helt avgiftsfria, ger högskolepoäng och rätt till studiestöd.

Sommarprogrammering startades 2006 av KTH och idag ingår flera lärosäten i detta samarbete. Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt chansen att förbereda sig inför kommande högskolestudier. Det spelar ingen roll vart du befinner dig eller vilket lärosäte du väljer, genom sommarprogrammering.se studerar och förbereder du dig tillsammans med tusentals andra!