Vi håller på att revidera vårt kursutbud. För närvarande finns inga aktuella kurstillfällen. Vi återkommer med information 2019.

ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR