Om kursen

Introduktion till programmering och datorkunskap

Anmäl dig här!

Anmälan

Kurstillfällen

Kursen finns öppen för registrering på sommarprogrammering.se löpande under året utan krav på formell behörighet eller antagning. Kursen kan också ingå i olika utbildningsprogram där speciella regler gäller (som förklaras där).

Innehåll

KTH Vetenskap och Konst (huvudbyggnad)

KTH Vetenskap och Konst.
Foto: Ric Glassey

Kursen är främst riktad till dig som inte programmerat tidigare och känner att du behöver få en grundlig genomgång av koncept inom programmering inför dina framtida studier eller inför arbetslivet.

Kursen ger en inblick i vad programmering är och hur man kan använda det för enkla beräkningar och annan manipulation av data, samt förståelse för skillnaden mellan digitalt och analogt, kunskaper i grundläggande datasäkerhet såsom lösenord och sabotageprogram, internets uppbyggnad, skärmbilders uppbyggnad, koppling mellan programvara och maskinvara, komponenterna processor, minne, router och nätverk, angivelse av antal bitar och byte med prefix (k, M, G, T), t.ex. i angivelser såsom ”100 Mbit/s” och ”telefonen har 64 GB minne”.

Genomförande

Kursen ger inte högskolepoäng eller rätt till studiestöd, såvida du inte läser den som en del av ett program där kursen ingår.

Kursen är gjord för att vara självinstruerande, men du kan kontakta mentorerna via e-post sommarprog@kth.se för att få hjälp.