Om kursen

Introduktion till programmering och datorkunskap

Anmälan för sommar 2024 är öppen!

 

Kurstillfällen

Kursen finns öppen för registrering på sommarprogrammering.se löpande under året utan krav på formell behörighet eller antagning. Kursen kan också ingå i olika utbildningsprogram där speciella regler gäller (som förklaras där).

Innehåll

KTH Vetenskap och Konst (huvudbyggnad)

KTH Vetenskap och Konst.
Foto: Ric Glassey

Kursen är främst riktad till dig som inte programmerat tidigare och känner att du behöver få en grundlig genomgång av koncept inom programmering inför dina framtida studier eller inför arbetslivet.

Kursen ger en inblick i vad programmering är och hur man kan använda det för enkla beräkningar och annan manipulation av data, samt förståelse för skillnaden mellan digitalt och analogt, kunskaper i grundläggande datasäkerhet såsom lösenord och sabotageprogram, internets uppbyggnad, skärmbilders uppbyggnad, koppling mellan programvara och maskinvara, komponenterna processor, minne, router och nätverk, angivelse av antal bitar och byte med prefix (k, M, G, T), t.ex. i angivelser såsom ”100 Mbit/s” och ”telefonen har 64 GB minne”.

Programmeringsspråket är en variant av JavaScript.

Genomförande

Kursen ger inte högskolepoäng eller rätt till studiestöd.

Kursen tar förstås olika lång tid beroende på förkunskaper, men för målgruppen (aldrig programmerat tidigare): räkna med 40 timmar. Det finns ”examinationsfrågor” i slutet av varje modul, men dessa prov går att göra om till dess att man klarar dem.

Kursen går helt på distans, online, läses i egen takt och är kostnadsfri.

Kursen är gjord för att vara självinstruerande, men du kan kontakta mentorerna via e-post kursmentor@kth.se för att få hjälp.