Sen anmälan öppen

Du har fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till kursomgångar 2017!

Tillfälligt stängd sen anmälan

För närvarande kör antagning.se det andra urvalet inför höstens kurser. Därför är sen anmälan tillfälligt stängd. Denna bör öppna upp så fort urvalet är klart.