Sen anmälan vid SU

Sista anmälningsdag till vårterminen 2017 var den 17 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 15 december under förmiddagen.