Uncategorized

Sen anmälan vid SU

Sista anmälningsdag till vårterminen 2017 var den 17 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 15 december under förmiddagen.